Per-Øivind Johannessen

PØJ - Per-Øivind Johannessen

PØJ begynte å male i 2004. I kunst- og uttrykks-terapi fikk han åpnet veien inn til de indre bildeneog deres språk. Han ble inspirert til å fortsette med egenterapautisk lek og ureddeksperimentering.

Hans malestil har videreutviklet seg på flere expressive arts- seminar rundt om i Europa, og gjennom en toårig utdannelse i kunst- og uttrykks-pedagogikk. Vinteren 2016 gikk han på kurshos Anne Ravneng i Fredrikstad. Han fyller på med kurs han finner på nettet.Bildene er farge- og emosjons-sterke. Halvfigurative og følelsesladde uttrykk inviterer tilskueren tilspeiling og viderefortelling av eget liv.Han maler stadig mer relatert til sine musikk- prosjekt.

All coverart til folk-rock-bandet hans«Faulk» er laget av PØJ. I tillegg bruker han nå malerier i soloprosjektet med viser «PØJ».

Utstillinger
17.-19. mars 2023 i Overlyssalen i Fredrikstad Bibliotek.
12.-19. november 2022 i Galleri Gangen på St.Croix-huset
Mai 2019, Hos Anette» i Gågata i Sarpsborg
30. mars 2019 Fredrikstad Brygger
Mars 2018 «Åpen Kunstlab og Pub» på Fredrikstad Brygger.
April 2017 Cafe Magenta Magenta med utstillingen «Kvinnen». Også skulptur på plate
Desember 2016, utstilling i «Kunstnerbua» i DalklevenCafe
Magenta i desember 2015
Sjøbod i Utgårdskilen på Hvaler i pinsehelgen 201
5Cafe Magenta februar 2015

www.poj.no

PØJ103
PØJ102
PØJ101
PØJ100